آموزش

رنگ شدگي بدنه خودرو از يك لكه رنگ تا دو رنگ

زماني كه مي خواهيد خودرويي را خريداري كنيد، با مفاهيمي وضعيت رنگ شدگي بدنه خودرو ، تك رنگ يا دو رنگ مواجه مي شويد كه البته فقط جنبه بازاري نداشته و مفاهيمي گسترده دارد كه بيشتر نمايانگر رنگ بدنه خودرو است. شما با عبارات تك رنگ يا دو رنگ مي توانيد در مورد رنگ بدنه به خيلي از چيزها پي ببريد و در نهايت براي خريد خودرو تصميم بگيريد.

تصادفات يا هر عاملي كه رنگ بدنه خودرو را از بين ببرد يا تحت تاثير قرار دهد مي تواند قيمت خودرو را نيز كاهش داده و ضرر مهلكي بر مالك خودرو وارد كند. مالك خودرو بايد چنان مراقب باشد تا اين چنين حوادثي رخ ندهد و در صورت وقوع بايد خودرو را به صافكاري و رنگ آميزي برده تا مشكل بدنه خودرو  به بهترين شكل ممكن حل شود.

دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو قيمت بالايي دارند و در صورتي كه به كارشناس خودرو دسترسي نداشته باشيد مي توانيد با اين دستگاه رنگ شدگي بدنه خودرو را تشخيص دهيد.

روش هاي تشخيص رنگ شدگي بدنه خودرو

رنگ شدگي بدنه خودرو

در ابتدا بايد روش هاي تشخيص رنگ بدنه را بيان كنيم. اصولا تشخيص رنگ بدنه خودرو به تجربه، مهارت و تجربه نياز داشته و لازم است كه كارشناس به ابزارهايي مانند ضخامت سنج مجهز شده باشد. كارشناس با دستگاه ضخامت سنج مي تواند رنگ شدگي بدنه خودرو را تشخيص داده و مشخص كند كه چه قسمت هايي از بدنه خودرو رنگ شده است. در صورتي كه چنين دستگاهي را نداريد مي توانيد به صورت چشمي وضعيت رنگ شدگي بدنه خودرو را تشخيص دهيد. نور كافي براي تشخيص رنگ بدنه لازم بوده و شما بايد در يك محل با نور كافي رنگ شدگي بدنه خودرو را تشخيص دهيد.

انواع وضعيت رنگ شدگي بدنه خودرو

خودروي چند لكه رنگ

رنگ شدگي بدنه خودرو

خودروهايي هستند كه رنگ بدنه بر اثر عواملي مانند ضربه هاي خفيف و كشيدن سطوح خشن و زبر آسيب ديده است. از آن جايي كه قسمت هاي آسيب ديده خيلي كم هستند و مساحت كمي را اشغال كرده اند بنابراين با قلم گيري قسمت هاي آسيب ديده نقاشي مي شود. در ابتدا منطبق با رنگ خودرو، رنگ ساخته شده و سپس با قلم قسمت هاي مورد نظر نقاشي مي شود. بعد از اين كه رنگ ها خشك شدند، مرحله پوليش كاري شروع مي شود. قيمت خودروهايي با چند لكه رنگ يا رنگ خفيف، خيلي كم افت مي كند.

رنگ شدگي وسيع تر در  اكثر قسمت هاي بدنه

زماني كه قسمت هايي مانند درب، كاپوت و گلگير و ساير قسمت هاي خودرو نياز به رنگ شدگي داشته باشد، با اين نوع رنگ آميزي سعي مي شود كه قسمت هاي آسيب ديده ترميم شود. در اين مرحله نيز منطبق با رنگ بدنه، رنگ تهيه شده و بدنه خودرو رنگ آميزي مي شود و تشخيص رنگ آميزي خودرو راحت بوده و براحتي قابل تشخيص است. متناسب با مساحت رنگ آميزي، قيمت خودرو كاهش خواهد يافت.

خودروي دو رنگ

زماني كه اطراف بدنه خودرو ،رنگ آميزي شده باشد، به يك خودروي دو رنگ تبديل شده است.دور تا دور به علت زدگي، ساييدگي، تصادفات جزئي، آفتاب سوختگي، رنگ آميزي شده و رنگ ساير قسمت ها مانند ستون، كاپوت، صندوق و سقف ثابت است. در صورتي كه رنگ آميزي خوب و با كيفيت باشد، رنگ آميزي قسمت هاي آسيب ديده مشخص نمي شود و قيمت خودرو به شدت افت خواهد كرد.

خودروهاي تمام رنگ

رنگ شدگي بدنه خودرو

قيمت خودروهايي كه تمام بدنه خودرو رنگ آميزي شده باشد،  به شدت افت مي كند. عواملي مانند رنگ آميزي بي كيفيت بخاطر نگه داري نامناسب در بازه زماني طولاني، تصادفات شديد، آفتاب سوختگي شديد و وسيع قسمت هاي وسيعي از بدنه خودرو و در برخي موارد، تغيير رنگ بدنه بخاطر تغيير سليقه مالك باعث خواهد شد تا مالك خودرو، تمايل به رنگ آميزي كامل بدنه خودرو داشته باشد.

پیشنهاد سردبیر:   قيمت اين چنين خودروهايي به شبررسی موضوع خرید خودروهای رنگ‌دار و بی‌رنگ

دت افت مي كند و عواملي مانند صافكاري و نقاشي كامل بدنه نيز تاثير به سزايي دارند. بايد مطابق رنگ اوليه ذكر شده در كارت ماشين، بدنه خودرو رنگ آميزي شود ولي در صورتي كه مالك تمايل به رنگ آميزي جديدي داشته باشد، بايد مالك مجوزهاي لازم را تهيه كند. خريد و فروش خودروهاي تمام رنگ به صورت محدود معامله مي شود و طرفدار چندان زيادي ندارد.

انواع رنگ خودرو

رنگ شدگي بدنه خودرو

رنگ روغني يا ساده

همه خودرو در ابتدا با رنگ روغني، رنگ آميزي مي شون كه در بازار به نام رنگ 21 معروف هستند و معمولا به صورت دو لايه يا سه لايه رنگ آميزي مي شوند. در رنگ آميزي سه لايه ، لايه اول آستر بوده كه با يك لايه رنگ رنگ آميزي شده و در آخر يك لايه و روكش بي رنگ بنام كيلر روي رنگ كشيده مي شود كه كيلر باعث مقاومت و درخشندگي رنگ بدنه خودرو مي شود. حتي در برخي بجاي رنگ كيلر از رنگ آكريليك استفاده مي شود كه با يك ماده سفت كننده ايزوسيانات تركيب شده و به صورت تك لايه ، براي رنگ آميزي بدنه خودرو استفاده مي شود كه اين نوع تركيبات باعث مي شود تا رنگ به بدنه خودرو بچسبد.

رنگ متاليك

اين نوع رنگ ها بنام رنگ 54 معروف بوده و در واقع همان تركيب رنگ روغني و يك لايه كيلر است، و در حدود 2% پودر فلز به رنگ اضافه شده است. زماني كه بدنه خودرو با اين رنگ ،؛  رنگ آميزي شود ، بدنه خودرو درخشش بيشتري دارد و در نتيجه خودرو زيباتر ديده مي شود و بنابراين هيچ گونه خط و خشي از دور قابل تشخيص نيست.

البته بايد بگوييم كه لايه كيلر باعث دوام و بقاي لايه رنگ بدنه خودرو مي شود. لايه كيلر باعث مي شود تا رنگ هاي متاليك در مقايسه با رنگ معمولي دوام بيشتري داشته باشد. لايه كيلر محافظ رنگ بدنه اتومبيل است و در نتيجه به رنگ هاي اصلي بدنه آسيبي وارد نخواهد شد. رنگ متاليك به تدريج مات مي شود. خراشيدگي هاي رنگ مات به چشم نمي آيد ولي در نهايت باعث مات ديده شدن آن خواهد شد. به دليل تابش زاويه دار به سطح بدنه، اين رنگ مات ديده مي شود.

بررسي رنگ قطعات مختلف خودرو

توجه داشته باشيد كه بعد از هر نوع تصادفي، رنگ بدنه خودرو هرگز مانند قبل نخواهد شد. خريدار بايد رنگ ستون ها و سقف را در ابتدا بررسي كند. هر نوع رنگ شدگي اين قسمت ها نشانگر تصادف، آسيب و چپ كردن اتومبيل است و در نهايت شما بايد اين چنين خودرويي را خريداري نكنيد. هر گونه تصادف خودرو، جلوبندي ماشين و عملكرد آن را تحت تاثير قرار مي دهد. حتي در برخي خودروها، رنگ شدگي سقف باعث خواهد شد تا قيمت خودرو به ميزان بيش از 300 ميليون ريال افت كند.

كارشناس خودرو بايد رنگ بدنه خودرو هاي خودرو را تشخيص دهد و از آن جايي كه اين قسمت ها در معرض ديد نيستند مالكان نسبت به مخفي سازي اين قسمت ها اصلا تلاشي نمي كنند و رنگ شدگي اين قسمت ها نيز آسان است. درب ها و سپرهاي خودرو به طور مكرر رنگ آميزي مي شوند و البته نشانگر اين نيست كه اين قسمت ها آسيب ديده اند و ايمني خودرو نيز به خطر نمي افتد. در قيمت خودرو نقش اساسي دارند و بايد حتما بررسي شوند.

كارشناسي رنگ شدگي بدنه خودرو

تنها كارشناس ماهر و خبره مي تواند رنگ شدگي بدنه خودرو را تشخيص دهد. بررسي رنگ بدنه خودرو در شرايط نوري مختلف، ابتدايي ترين روش براي تشخيص رنگ شدگي آن است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا