آموزش

آموزش باز و بستن سر سیلندر با دو روش

هرچند باز کردن سر سیلندر به عنوان یکی از حساس ترین بخش های موتور کار چندان حساسی نیست، اما بستن این قطعه می تواند در صورت کمی کوتاهی و اشتباه، منجر به خرابی آن و دوباره کاری برای باز کردن سرسیلندر و حتی دور انداختن این قطعه نیز شود. از این رو در این قسمت اشاره ای کوتاه به دو روش متداول در باز کردن و بستن سر سیلندر داریم و قبل از هرچیز متذکر می شویم که باز کردن سرسیلندر باید در زمانی انجام شود که این قطعه کاملا خنک شده باشد تا با رعایت این نکته، امکان تابیدگی آن از بین برود.

روش حلزونی

3 2

یکی از این روش ها، روش حلزونی است. همان طور که از نام آن پیداست، باز کردن و بستن پیچ های سر سیلندر در این روش به شکل دایره وار و شبیه به لایه های لاک حلزون است. باید بدانیم که در باز کردن سرسیلندر همیشه از بیرون، رو به وسط سر سیلندر، پیچ ها را به ترتیب باز می کنیم تا احتمال تابیدگی سرسیلندر کم شود و برای بستن، عکس این حرکت یعنی از وسط سر سیلندر به سمت لبه های بیرونی پیچ ها را به ترتیب می بندیم تا اگر حباب هوا در زیر واشر محبوس شده باشد، کم کم خارج شود و واشر چین و شکست پیدا نکند.

در روش حلزونی شماره گذاری از بیرون یعنی یک انتهای سرسیلندر شروع می شود. بدین معنی که آخرین پیچ را در یکی از گوشه های سر سیلندر شماره 1 می گذاریم و روبه‌روی آن را شماره 2. سپس با حرکت ساعتگرد به انتهای دیگر سر سیلندر می رویم و پیچ بعدی را شماره گذاری می کنیم. این حرکت را چرخش وار تا رسیدن به پیچ های وسط سر سیلندر و شماره گذاری همه آن ها ادامه می دهیم.

باز کردن به ترتیب شماره از 1 به آخرین صورت می گیرد و برای بستن، همان طور که گفتیم از داخل به سمت پیچ های بیرونی می رویم. فقط باید دقت کنیم که باز و بستن و سفت کردن پیچ های سر سیلندر، باید با استفاده از آچار ترکمتر انجام شود و در هنگام بستن به یکباره اقدام به سفت کردن یک پیچ تا انتها نکنید. پیچ ها را مرحله به مرحله، کم کم سفت کنید تا همه قسمت ها به یک حالت مساوی روی واشر سر سیلندر قرار بگیرند.

روش ضربدری

1

در روش ضربدری از وسط سرسیلندر، پیچ ها را شماره گذاری می کنیم. یعنی پیچ وسطی را در یک طرف سر سیلندر شماره 1 می گذاریم و روبه‌روی آن را شماره 2. پیچ کناری شماره 2 را به اسم شماره 3 و روبه‌روی آن را 4 و همین کار را پله به پله تا آخرین پیچ و رسیدن به انتهای سر سیلندر ادامه می دهیم. نکته اساسی این است که باز کردن همان طور که گفتیم، از لبه های سرسیلندر به سمت وسط آن است  و این یعنی باز کردن از پیچ شماره 10 شروع می شود تا به پیچ شماره 1 برسیم و بستن از پیچ شماره 1 شروع خواهد شد و به پیچ شماره 10 ختم می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا