اطلاعات دوچرخه سواری

دوچرخه سواری در هلند بهشت دوچرخه سواران

ايمني دوچرخه سواری در هلند با ایالات متحده بسيار متفاوت است. احتمال مصدوميت دوچرخه سواران در ایالات متحده 20 برابر بيشتر است. بيش از نيمي از جمعيت آمستردام در مسيرهاي خاص دوچرخه سواري كه به بيش از 500 كيلومتر مي رسد از محله به محله ديگر جابجا مي شوند. در آمستردام،تعداد ماشين ها كم است و در در اين مقاله چگونگي برتري دوچرخه به خودرو در شهر آمستردام را بررسي مي كنيم.برای کسب اطلاعات بیشتر با رسانه خبری موتوراویل همراه باشید.

دلیل دوچرخه سواری در هلند

دوچرخه سواری در هلند

جابجايي با خودروها بعد از جنگ جهاني دوم زندگي مردم را تغيير داد. اكثر شهرهاي بزرگ دنيا  به تديج در حال ساخت بزررگراه هايي براي تردد اتومبيل ها بودند.

شيكاگو به يك شهر پويايي تبديل مي شد كه خودرو ها با سرعت زياد در آن تردد مي كرددند. در نيويورك تردد خودروها همگام با شهرهاي دنيا صورت گرفت و هر روزه بر تعداد اتوموبيل ها افزوده مي شد.

شهر آمستردام هم به تدريج تغيير مي كرد. خيابان ها براي ورود خودروها آماده مي شدند. در همان دوران بود كه تعداد دوچرخه در سطح شهر به تدريج كاهش يافت و به ناگهان طي دهه 1960 و 19870 تعداد اتومبيل ها چهار برابر شد.

همين تغيير موجب راه بندان هاي شديد در سطح شهر شد. هدف اكثر مهندسان و طراحان شهري، ايجاد بستري مناسب و راحت جهت تردد اتومبيل ها در شهر آمستردام بود.

ایده های مهندسان

حتي برخي مهندسان ايده هايي را مطرح كرده بودند. مانند پركردن كانال اصلي شهر با بتن، تسطيح محله هاي قديمي و ساخت شاهراه ها و ومونوريل ها. در صورت تحقق ايده آينده نگرانه براداران DAS ‌، شهر آمستردام چنين ساختار و شبكه اي داشت.

البته مخالفيني نيز براي اين طرح ها وجود داشت كه طرح ها خود را مطرح مي كردند. اولين طرح تردد خودرو و دوچرخه براي اولين بار توسط گروه Provo  مطرح شد.

البته اين طرح ها هرگز اجرا نشدند. بدين ترتيب مردم هلند نسبت به  خودروها ديد محافظه كارانه تري داشتند. تلفات جاده اي ناشي از تصادف اتومبيل در سال 1972 به بالاترين تعداد خود رسيد. برهمين اساس گروه هاي مخالف با طرح هايي مخالفت خود را نسبت به ورود ماشين ها به آمستردام اعلام مي كردند.

جنگ نفت در سال 1973، باعث افزايش قيمت سوخت هاي فسيلي شد. اين قضيه دولت هلند را بر آن واداشت تا به مدت يك هفته تردد وسايل نقليه را ممنوع اعلام كند.

البته هتلداران و انجمن ها نسبت به عدم تردد اتومبيل ها خشمگين شدند. همزمان با اين رويدادها، فروش دوچرخه افزايش يافت و گروه هاي موافق با تردد دوچرخه سعي داشتند كه مزاياي حركت دوچرخه را نسبت به ماشين نشان دهند.

قانون دوچرخه و دوچرخه سواری در هلند

دوچرخه سواری در هلند

آمستردام پایتخت دوچرخه سواري دنيا

شهر آمستردام به عنوان پايتخت دوچرخه سواري دنيا معروف است طوري كه گاهي اوقات دوچرخه سواران  ترافيك سنگيني را ايجاد مي كنند. ولي اين شهر از همان ابتدا اين گونه نبود و در حدود 40 سال پيش تردد خودروها در اوج خود بود و باعث تلفات جاني و مالي به شهروندان هلندي مي شد. اين قضيه موجب شد تا مردم به تدريج به دوچرخه روي بياورند و در ترددهاي درون شهري و برون شهري از دوچرخه استفاده كنند.

تعداد دوچرخه سواران در شهر‌ آمستردام از خودروها خيلي بيشتر است. در مركز و حومه و كمربندي آمستردام، بيش از 400 كيلومتر مسير تردد دوچرخه وجود دارد كه دوچرخه سواران مي توانند به واسطه اين مسيرها بين محلات گوناگون تردد كنند. كرايه دوچرخه به شدت رواج دارد و دوچرخه سواران به راحتي تردد مي كنند.

پیشنهاد سردبیر: بررسی دوچرخه‌های پرفروش بازار ایران

دوچرخه سواری در هلند

اگرچه در برخي كشورها، دوچرخه سواري ، تفريح تلقي مي شود ولي دوچرخه سواری در هلند امری ضروري جهت تردد محسوب مي شود. براي تردد راحت دوچرخه سواران مسيرهاي خاص مدنظر گرفته شده و حقوق قضايي در حمايت از دوچرخه سواران تصويب شده است.

زمين هاي كشور هلند مسطح است و اين قضيه به تردد بهتر و راحت دوچرخه سواران كمك كرده ولي زمين ها از همان ابتدا اين گونه نبوده و به تدريج مسطح شده اند تا دوچرخه سواران بتوانند به راحتي تردد كنند.

قانون دوچرخه سواری در هلند از ابتدا چگونه بود

البته قانون دوچرخه سواری در هلند در ابتدا بدين گونه نبود ولي دولتمردان با مردم نرم خويي كرده و قوانين ساده تري براي تردد دوچرخه به تصويب رسيد.

با افزايش قيمت بنزين در سال 1970، مردم به دوچرخه سواري روي آوردند. مردم به دوچرخه سواري عادت كردند و مسيرهاي دوچرخه سواري هم توسعه و گسترش يافت. 38% مردم شهر آمستردام از دوچرخه استفاده مي كنند و بازهم فرهنگ استفاده از دوچرخه در حال توسعه و گسترش است و قوانين ساده تري براي استفاده از دوچرخه به تصويب رسيده است.

آداب و رسوم استفاده از دوچرخه در شهر آمستردام

دوچرخه سواری در هلند

  • قفل كردن

دوچرخه دزدي در شهر آمستردام امر رايجي است و اكثر دوچرخه سواران دوچرخه خود را به استندهاي مخصوصي قفل مي كنند. در صورتي كه دوچرخه اي به استند قفل زده نشود، ممكن است هر فردي در طول سال چندين بار دوچرخه خود را از دست بدهد. زنجير و ققل كردن حداقل يك چرخ دوچرخه به استند ضروري است.

  • پاركينگ

بيش از 38% مردم شهر آمستردام از دوچرخه استفاده مي كنند، و بنابراين در سطح شهر جايگاه هايي براي پارك و توقف دوچرخه مدنظر گرفته شده است. دوچرخه سواران دوچرخه هاي خود را به استند قفل زده و بعد از آن به كارهاي خود رسيدگي مي كنند.

  • چراغ و وسايل ايمني

چراغ و وسايل ايمني يكي از مواردي است كه پليس آمستردام بدان رسيدگي مي كند. تعداد كمي دوچرخه سوار در اين شهر كلاه ايمني دارند، در صورتي كه چراغ دوچرخه مشكل داشته باشد و هم چنين دوچرخه  سوار موارد ايمني را رعايت نكند، پليس شهر آمستردام با او مقابله خواهد كرد.

  • خريد دوچرخه

كرايه دوچرخه نسبت به خريد آن مقرون به صرفه است. با اين حال خريد و فروش دوچرخه در سطح شهر امري عادي است. اكثر دوچرخه هاي مورد معامله دزدي بوده و خريد اين دوچرخه ها اصلا درست نيست.

  • ممنوعيت مصرف سيگار و مشروبات الكلي

همانطوري كه مصرف سيگار و مشروبات الكلي براي رانندگان خودرو مجاز نيست، اين قانون براي دوچرخه سواران نيز صدق مي كند تا امنيت مردم و عابرين پياده حفظ شود.

  • ساعات شلوغي

هرگز در ساعات شلوغي دوچرخه سواري نكنيد. تردد دوچرخه سواران در اين ساعات مشكل است و مردم نيز با دوچرخه سواران تازه كار به درستي رفتار نمي كنند و مسير را براي آن ها باز نگه نمي دارند.

  • رعايت حقوق دوچرخه سواران

در شهر آمستردام همه دوچرخه سواري مي كنند. مادران يك صندلي بچه در پشت دوچرخه قرار مي دهند و ساليان سال در انجام اين كار خبره هستند. غافلگيري دوچرخه سواران از پشت سر امر پسنديده اي نيست.

هميشه براي دوچرخه سواراني كه عجله دارند مسير را بايد باز كرد تا بتوانند براحتي دور زده و قدرت مانور بيشتري داشته باشند.

گشترس دوچرخه سواری در هلند

دوچرخه سواری در هلند

دوچرخه سواری در هلند به شدت در حال توسعه و گسترش است. از جمله در شهر آمستردام 750 نفري در حدود 800 دوچرخه وجود دارد كه مردم به وسيله آن ها در سطح شهر تردد مي كنند.

زيرساخت اين شهر براي دوچرخه سواري كاملا مناسب است و پاركينگ هاي مخصوص دوچرخه در سطح شهر به سرعت در حال توسعه و گسترش است و دولت سعي مي كند كه مسيرهاي دوچرخه سواري را توسعه و گسترش دهد.

هزينه نگهداری پاركينگ های دوچرخه

هزينه نگهداري پاركينگ هاي دوچرخه و دوچرخه سواری در هلند ارزان و مقرون به صرفه است و از دوچرخه سواران هزينه اندكي را دريافت مي كنند. رفت و آمد با دوچرخه نسبت به ساير وسايل حمل و نقل به صرفه است بخاطر اين كه دوچرخه سريع و ارزان و محيط دوست است.

مردم هلند بر اين باور هستند كه مي توان پاركينگ دوچرخه را هم در مساحت كم ايجاد كرد . دوچرخه سواري يك ورزش است و البته در اين كشور به يك ضرورت تبديل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا